logo

de Mature Market Monitor

Tegen lage kosten betrouwbaar onderzoek  doen onder ouderen

Neem deel aan het onderzoeksprogramma van AgeWise en Motivaction.

Motivaction en AgeWise hebben een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet in het kader van een strategische samenwerking over onderzoek onder ouderen. Beide partijen hebben al lang ervaring met onderzoek onder en over ouderen. Vanuit AgeWise zijn sinds 2000 al voor menig organisatie kwalitatief en kwantitatief onderzoeken uitgevoerd. Dit geldt ook voor Motivaction. Zo geeft het Mentality onderzoeksprogramma al zeer veel inzichten over wat ouderen beweegt. Deze onderzoeksmethode biedt een zeer effectieve input voor beleids-, marketing- en communicatiestrategie.
Meerdere keren per jaar wordt onder de naam de Mature Market Monitor op eigen initiatief grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ouderen. Omdat dit multi-client onderzoek, kunt u relevante onderzoeksresultaten over uw doelgroep tegen lage kosten verkrijgen.

Wat is de opzet?

Het Mature Market Monitor onderzoeksprogramma wordt door Motivaction en Agewise uitgevoerd om meer inzicht te krijgen op hoe Nederlanders aankijken tegen ouder worden en de manier waarop zij hun leven willen leiden als zij ouder zijn. Het gaat om een online onderzoek waar doorgaans tussen de 1.000 en 2.000 ouderen aan meedoen.

Wat is de investering?

Deze is afhankelijk van het aantal vragen dat u mee wilt laten lopen. Echter omdat het multi-client onderzoek is, zal uw investering beduidend lager zijn dan wanneer u separaat kwantitatief onderzoek laat uitvoeren. Dus als u contact met ons opneemt, kunt we u laten weten wat de investering voor u zal zijn.

Wat is het resultaat?

  • Antwoorden op de onderzoeksvragen die we hebben geformuleerd en
  • Advies wat U zou moeten doen met de resultaten.

Ofwel tegen lage kosten verrassende nieuwe en relevante inzichten.

Workshop

GreyOcean logo

De workshop over mature marketing brengt concrete inzichten en inspiratie over de belevingswereld van de oudere, ervaren consumenten en de marketingimplicaties. We gaan in op de psychologie van het ouder worden.

En wat betekent dit nu concreet voor de marketing van uw product of dienst?

MEER INFO

opdrachtgevers

Sinds 2000 zijn Agewise en Edgar Keehnen betrokken geweest bij 50+ marketingactiviteiten voor vele organisaties. Het betreft opdrachten op het gebied van concept ontwikkeling, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, strategisch marketingadvies, marketing workshops en de ontwikkeling van marketingcommunicatie campagnes.

Klanten-medium

Copyright © 2018 AgeWise. All Rights Reserved.