logo

GreyOcean logo

In drie uur tijd beter inzicht in de belevingswereld van de oudere, ervaren consument en de marketing kansen!
De demografische aardverschuiving verplicht elke organisatie om zijn marketingstrategie goed tegen het licht te houden. Want de grijze golf in Nederland staat in de startblokken: de komende vijfentwintig jaar zal het aantal 50-plussers toenemen van 5,2 miljoen naar 7,2 miljoen mensen terwijl het aantal gezinnen met jonge kinderen substantieel afneemt.


aww1Net zo belangrijk als de indrukwekkende groei van het aantal 50-plussers, is de veranderende manier van leven van deze groep. Vergeleken met vorige generaties staat de 50-plusser van tegenwoordig duidelijk anders in het leven en biedt dit het bedrijfsleven enorme kansen. Uit recente onderzoeken in de Verenigde Staten en Europa blijkt een spectaculaire ontwikkeling in het gedrag en de ambities van deze doelgroep. In termen van levensstijl, aspiraties en uitgavenpatroon worden de ouderen jonger. Ze zijn actiever, mobieler, welvarender en omdat ze meer ervaring hebben, dienen ze te worden behandeld als intelligente en kritische consumenten. Het beeld van de oude senior die alleen thuis zit, weinig te besteden heeft en weinig wil doen voldoet niet meer. 

Deze grote groei van het aantal oudere, ervaren consumenten geeft enorme kansen voor het creëren van een substantiële markt. Het Nederlandse bedrijfsleven speelt hier met zijn marketingbeleid nog nauwelijks op in. En laat dus een enorme markt aan consumenten links liggen. U ook?


No consumer insights? No marketing!

“Maar waar moet ik beginnen?” vraagt u zich dan af. Eigenlijk vrij eenvoudig: eerst bij de 50-plusser als mens en dan bij de 50-plusser als consument. Inzichten in zijn of haar belevingswereld op basis van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Alleen met inzicht in uw doelgroep kunt u het marketingvak goed gaan uitoefenen. Met de Grey Ocean Strategy workshop leren u en uw medewerkers hoe u het juiste speelveld bepaalt en met de juiste communicatie de juiste spelregels.

Tijdens de workshop passeren de volgende thema’s de revue:

 1. WAAROM is vergrijzing een “force driving change”
 2. WAT is leeftijd eigenlijk en wat is de relevantie?
 3. WAT is de psychologie van ouder worden; wat zijn de Seven Soft Spots of Aging?
 4. HOE moet ik een strategie ontwikkelen om hier op in te spelen?

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende vragen over deze interessante groeimarkt naar voren:persoon1

 • Wordt de markt voor 50-plus echt zo groot?
 • Waarom is dit een interessante markt voor ons bedrijf?
 • Hoe kan ik die markt dan segmenteren?
 • Waarom zou ik bij segmentatie naar generaties kijken?
 • Is de Baby Boom markt interessant voor ons? En zo ja, hoe benader ik die dan?
 • Hoe bereik ik de oudere, ervaren consument?
 • Hoe voorkom ik dat ik de jongerenmarkt kwijt raak als ik mij op de oudere consument richt?
 • Hoe moet de marketingcommunicatie er dan uit zien?
 • Wat zegt de generatie waar men uitkomt over hoe ik mijn producten moet aanbieden?
 • Nu we deze markt actief gaan benaderen, wat zijn dan de belangrijkste stappen om eerst te nemen?

Het programma.

De Grey Ocean Strategy workshop wordt in-company gegeven en duurt drie uur. Ze worden gekenmerkt als informeel, informatief en interactief. Onze ervaring leert dat er ruimte moet zijn voor discussie zodat u er een aantal concrete ideeën aan overhoudt voor uw eigen organisatie en merken.

Doorgaans vindt de 50+ Market workshop plaats van 09.00 tot 12.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur. In onderling overleg zijn andere tijden vanzelfsprekend ook mogelijk.
Om de workshops zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen, varieert het aantal deelnemers meestal van vijf tot vijftien. Bij een grotere groep deelnemers kunnen de workshops aangepast worden. 


De workshop wordt gegeven door Edgar Keehnen.

Wat levert het op?

De workshop over mature marketing brengt concrete inzichten en inspiratie over de belevingswereld van de oudere, ervaren consumenten en de marketingimplicaties. We gaan in op de psychologie van het ouder worden. En wat betekent dit nu concreet voor de marketing van uw product of dienst?

De investering.

De Grey Ocean Strategy workshop vraagt een investering van € 1.900 excl. BTW. 50% wordt in rekening gebracht na opdrachtbevestiging en de resterende 50% na de workshop.

Meer informatie.

Indien u meer informatie wenst over wat Grey Ocean Strategy workshop voor u kan betekenen of een datum wilt afspreken, neemt u dan contact op met Edgar Keehnen via 06 51 121 122 of stuur een bericht -->.

 

 

Workshop

GreyOcean logo

De workshop over mature marketing brengt concrete inzichten en inspiratie over de belevingswereld van de oudere, ervaren consumenten en de marketingimplicaties. We gaan in op de psychologie van het ouder worden.

En wat betekent dit nu concreet voor de marketing van uw product of dienst?

MEER INFO

opdrachtgevers

Sinds 2000 zijn Agewise en Edgar Keehnen betrokken geweest bij 50+ marketingactiviteiten voor vele organisaties. Het betreft opdrachten op het gebied van concept ontwikkeling, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, strategisch marketingadvies, marketing workshops en de ontwikkeling van marketingcommunicatie campagnes.

Klanten-medium

Copyright © 2018 AgeWise. All Rights Reserved.