logo

ei  Conceptontwikkeling

on the job
Een van de concepten waar AgeWise aan werkt is On the Job. Een innovatieve en sociale onderneming waar financiële en maatschappelijke winst even belangrijk zijn.

On the Job pakt, in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam, twee maatschappelijke vraagstukken aan. Het ene vraagstuk betreft de groeiende vraag naar senioren dienstverlening aan huis. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte aan persoonlijke aandacht & ondersteuning.

Het tweede maatschappelijke vraagstuk betreft de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het verdwijnen van banen aan de onderkant van defoto on the job arbeidsmarkt. Daardoor staat een groeiende groep mensen langdurig aan de zijlijn van het arbeidsproces. Dit levert structurele armoede en gebrek aan perspectief op, met alle problemen van dien. Uit deze groep selecteren zij onze dienstverleners. Dit zijn (voornamelijk) vrouwelijke werkzoekenden en alleenstaande moeders.
(bron: www.happyzorg.nl)

Door het ene vraagstuk aan het andere te verbinden komt On the Job met een duurzame oplossing voor beide issues. Dit unieke sociale business concept is op verschillende manieren getest en gevalideerd, en moet nu worden uitgebouwd.
Vanzelfsprekend start concept ontwikkeling vanuit Business Model Innovation denken met het definiëren van de Customer Segment. Voegt On the Job nu met name waarde toe voor Tom, de conservatieve oudere, Emma, de genietende oudere of Martha, de ontdekkende oudere? (https://www.agewise.nl/nl/onderzoek/leer-tom-emma-en-martha-kennen).

nviu

En waar staat Enviu, de opdrachtgever voor? An inclusive economy that serves people and planet. We build social multinationals that address social and environmental issues, and drive market development. Companies with high impact in the domains of financial inclusion, circular economy, and food systems (www.enviu.org).
Een fantastische mogelijkheid om samen met hen je met ziel en zaligheid in te zetten voor een Nederland met betere ouderenzorg en aan de wieg te staan van de modernisering van de dienstverlening aan huis. 


Workshop

GreyOcean logo

De workshop over mature marketing brengt concrete inzichten en inspiratie over de belevingswereld van de oudere, ervaren consumenten en de marketingimplicaties. We gaan in op de psychologie van het ouder worden.

En wat betekent dit nu concreet voor de marketing van uw product of dienst?

MEER INFO

opdrachtgevers

Sinds 2000 zijn Agewise en Edgar Keehnen betrokken geweest bij 50+ marketingactiviteiten voor vele organisaties. Het betreft opdrachten op het gebied van concept ontwikkeling, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, strategisch marketingadvies, marketing workshops en de ontwikkeling van marketingcommunicatie campagnes.

Klanten-medium

Copyright © 2018 AgeWise. All Rights Reserved.