logo

Een 50-plusser blijft bij de tijd!

Bij de tijd Maastricht: een innovatief concept met Colleges en Cultuur in Maastricht

Een 50-plusser blijft bij de tijd!

Een 50-plusser blijft bij de tijd! Bij de tijd Maastricht: een innovatief concept met Colleges en Cultuur in Maastricht

In februari wordt in Nederland het nieuwe uitgeefconcept Bij de Tijd Colleges en Cultuur geïntroduceerd. De introductie start in Maastricht om vervolgens uitgebreid te worden naar andere universiteitssteden als Rotterdam en Groningen.  
Bij de Tijd is een 4-daags intellectueel en cultureel programma voor academisch of soortgelijk opgeleide. Mensen die veelal geen tijd hebben voor langdurige cursussen rondom 1 onderwerp. Wel mensen die in 3 aaneengesloten dagen én in collegevorm, door verschillende hoogleraren en andere wetenschappers bijgepraat willen worden over 7 onderwerpen.
In het culturele deel staat de stad Maastricht in wetenschappelijke en architectonische zin centraal. Vanuit dit perspectief wordt verklaard waarom juist deze stad, meer dan andere steden in Nederland, gewaardeerd wordt om zijn gastvrije, bruisende en internationale karakter.
Het Bij de Tijd-concept is grotendeels gebaseerd op de nieuwste inzichten rondom het thema een leven lang leren en een leven lang gezond blijven. Waarin niet alleen fysiek bewegen maar ook intellectuele inspanning, kan worden gezien als een belangrijk middel om bij te blijven en op een prettige manier oud te worden.
Initiatiefnemer van het Bij de Tijd uitgeefproject is voormalige wetenschappelijk uitgever en media- directeur Johan Boermann (62). Hij zegt: “Mensen die in hun jeugd gestudeerd hebben, houden meestal van nature belangstelling voor academische informatie. En kunnen echt genieten wanneer ze even terug zijn op de universiteit wanneer bijvoorbeeld hun eigen kinderen afstuderen. Beide elementen komen volop terug in het Bij de Tijd programma.”
Uniek in het concept van het Bij de Tijd-programma is dat het inspeelt op het gegeven dat mannen en vrouwen als echtpaar of als andersoortig stel, soms dingen apart willen doen en soms samen. Op basis hiervan kunnen het college en cultuur programma apart gevolgd worden en worden beiden vanaf het avondprogramma weer gecombineerd.
Het Bij de Tijd concept sluit erg goed aan bij de Grey Ocean Strategie Realize gebaseerd op de Soft Sport Making Sense of Life. De behoefte om op latere leeftijd jezelf te blijven ontwikkelen. Wil ook jij bij de tijd blijven? Lees dan meer op www.greyoceanstrategy.com en/of  www.bijdetijdmaastricht.nl.

 

Workshop

GreyOcean logo

De workshop over mature marketing brengt concrete inzichten en inspiratie over de belevingswereld van de oudere, ervaren consumenten en de marketingimplicaties. We gaan in op de psychologie van het ouder worden.

En wat betekent dit nu concreet voor de marketing van uw product of dienst?

MEER INFO

opdrachtgevers

Sinds 2000 zijn Agewise en Edgar Keehnen betrokken geweest bij 50+ marketingactiviteiten voor vele organisaties. Het betreft opdrachten op het gebied van concept ontwikkeling, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, strategisch marketingadvies, marketing workshops en de ontwikkeling van marketingcommunicatie campagnes.

Klanten-medium

Copyright © 2018 AgeWise. All Rights Reserved.